Inloopavond Roode Brand en Zuidmaten

Inloopavond Roode Brand en Zuidmaten van 12 december 2022 is vervallen. Deze is uitgesteld naar 2023. Zodra er een nieuwe datum bekend is, leest u het hier.

Het Oude Diep is een beek in Drenthe, die begint in de Mantingerweiden en stroomt tot de Hoogeveensche Vaart onder Echten. In het Oude Diep liggen prachtige natuurgebieden, zoals de oerbossen bij Mantinge en de Boerveensche Plassen

Brede Kijk op het Oude Diep

Provincie Drenthe werkt samen met verschillende gebiedspartners om de natuurwaarden in en rond het Oude Diep te ontwikkelen en herstellen. Het doel van project Brede Kijk op het Oude Diep is een natuurlijk en klimaatbestendig gebied, dat goed past in de omgeving. Naast (nieuwe) natuur, spelen hier ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol.

Een robuust watersysteem is nodig voor voldoende water in droge periodes en voor het afvoeren van overvloedig water in natte periodes. Dit betekent concreet dat ongeveer 700 hectare (landbouw)grond ingericht moet worden voor natuur en waterberging. Zo ontstaat een toekomstbestendig en gevarieerd landschap dat ook aantrekkelijk is voor recreatie. Ruiters, wandelaars en fietsers kunnen er genieten. En boeren en recreatieondernemers kunnen werken aan een duurzame toekomst.

Het uitgangspunt is een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief om interessante updates te ontvangen over de projecten van Brede Kijk op het Oude Diep.