Stagiair Natuurmonitoring

De provincie Drenthe. Veel mensen denken dan aan natuur, heide, hunebedden en fietsen. Natuurlijk zijn we trots op onze prachtige natuur. Maar Drenthe heeft zoveel meer bieden. Als provincie. Maar ook als werkgever. De provincie houdt zich als midden bestuur bezig met uiteenlopende zaken. Van milieu tot cultuur, van wegen en kanalen tot economie en welzijn: op allerlei gebieden is de provincie actief. Zonder dat je het weet kom je de provincie dus dagelijks tegen!

Op dit moment werken er 450 mensen bij de provincie Drenthe, verdeeld over diverse teams en een aantal ondersteunende bureaus. Veel van hen werken in het provinciehuis aan het voorbereiden en uitvoeren van beleidsplannen. Maar een aantal kom je ook in het veld tegen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe wegen. Of bij het onderhoud van sluizen en bruggen. Niet alleen het werk is heel afwisselend, ook de mensen waar je mee te maken krijgt zijn heel verschillend. Alle leeftijden, studieachtergronden en opleidingsniveaus zie je terug bij de provincie Drenthe. Met als belangrijk kenmerk dat er heel veel ruimte is voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Kortom: een stage bij de provincie Drenthe biedt je de kans om ervaring op te doen in een dynamische organisatie die je bovendien alle mogelijkheden biedt om jezelf verder te ontwikkelen.

Team

Natuur en Water. Het team is verantwoordelijk voor de uitwerking en borging van het provinciale beleid rondom de thema’s natuur en water..

Projecttitel

Uitwerken en opzetten van nieuwe monitoringsmethoden.

Soort opdracht

Afstudeerstage (Bachelor / Master)

Inhoud opdracht

Binnen het werkveld natuur zijn we verantwoordelijk voor de uitwerking en monitoring van natuurkwaliteit. Dit gaat van monitoring ten behoeve van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) tot monitoring voor Natura 2000-gebieden evenals de nieuwe wet Natuurbescherming. Voor veel onderdelen is de methodiek reeds vastgelegd.

Echter binnen een beleidsorganisatie dienen zich altijd nieuwe onderwerpen aan, of methodieken dienen opnieuw tegen het licht gehouden te worden.

Voor meerdere onderwerpen zijn wij op zoek naar een stagiaire. Ben je geïnteresseerd in de thema’s, of heb je een eigen onderzoeksvraag welke binnen het sociale natuurdomein zou passen, dan komen we graag in contact met jou.

Start- en einddatum

Niet bepaald.

Deadline reactie

Niet bepaald.

Aantal dagen per week

5 dagen per week (36 uur)

Vergoeding

€ 283,69 bruto per maand op basis van 36 uur (deeltijdstage naar rato).

Locatie

Provinciehuis in Assen: Westerbrink 1.

Contact voor meer informatie

Voor meer informatie en het sturen van je sollicitatiebrief en CV kunt je contact opnemen met:

Provincie Drenthe
De heer Sipke Holtes
Team Natuur en Water
E-mail: s.holtes@drenthe.nl 
Telefoonnummer: 0592 – 36 55 55

Laatst bijgewerkt op 10 augustus 2017.