Projectleider ‘Gebiedsontwikkeling Veenhuizen en Landelijk Gebied’


Drenthe geeft je de ruimte!

Vol met ambities om de schoonheid van Drenthe te bewaren en haar zelfs nog mooier te maken zijn wij op zoek naar een

Projectleider ‘Gebiedsontwikkeling Veenhuizen en Landelijk Gebied’

(1,0 fte)

Jouw functie

De projectleider geeft regie en sturing aan de volgende opgaven:

  1. Gebiedsontwikkeling Veenhuizen; je geeft uitvoering aan de herbestemmingsopgaven en de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijvigheid in Veenhuizen; je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van Landinrichting Veenhuizen; je geeft sturing aan de duurzame overdracht van het ‘overtollig gesteld Rijksvastgoed’ in Veenhuizen. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Noordenveld en het Rijksvastgoedbedrijf.
  2. Gebiedsontwikkeling Landelijk Gebied; voor de Gebiedsontwikkeling van het Landelijk gebied gaat het met name om de strategische ontwikkeling van het Programma Natuurlijk Platteland, de inzet van instrumentaria zoals de Wet Inrichting Landelijk Gebied en de ruimtelijk economische ontwikkeling van het platteland. Ook het genereren van Europese subsidies maakt daar onderdeel vanuit.
  3. Provinciale vertegenwoordiging in landelijke strategische trajecten voor de realisatie van transities in het landelijk gebied. Het landelijke gebied staat voor ingrijpende transities op het gebied van landbouw/voedsel, water, klimaat en duurzaamheid. Landelijk worden daarover uitvoeringsafspraken gemaakt.

De provinciale vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de Drentse inbreng en de bestuurlijke advisering en levert een bijdrage aan het organiseren van een samenwerkingsverband tussen ondernemers, inwoners, maatschappelijke - en belangenorganisaties waarmee vanuit het gebied zelf structureel inhoud gegeven wordt aan toeristische productontwikkeling, marketing etc.

De werkzaamheden vragen een nauwe afstemming met andere domeinen waarbij de provincie betrokken is, dan wel beleidsmatig verantwoordelijk is zoals het Unesco werelderfgoeddossier, het regionaal economisch beleid, plattelandsbeleid, natuurbeleid en het omgevingsbeleid. De projectleider is verantwoordelijk voor de afstemming.

Jouw profiel

  • WO denk- en werkniveau.
  • Ruime ervaring in complexe (gebiedsontwikkelings) projecten.
  • Sterk in het bepalen van de strategische aanpak/inzet, dit als partijen gezamenlijk, maar ook vanuit het provinciale belang.
  • Ervaring in het werken in een bestuurlijke omgeving, met een directe advisering aan de verantwoordelijke bestuurders.

Jij bent

Een ervaren projectleider die bekend is met het nemen van regie en het geven van sturing aan complexe opgaven. Je bent een inhoudelijk sterke projectleider die van nature verbindt en oog heeft voor de verschillende belangen. Je kunt zelfstandig opereren en je bent in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden, zowel binnen provincies als met betrokken ministeries. Je kunt het speelveld overzien aan belangen, verantwoordelijkheden en rollen van de diverse partijen.

Jouw werkterrein

De projectleider Gebiedsontwikkeling Veenhuizen en Landelijk Gebied’ is voor zijn projecten verantwoordelijk voor de interne bestuurlijke advisering aan Gedeputeerde Staten. In voorkomende gevallen zal de projectleider ook stukken voor de Provinciale Staten moeten opstellen.

Daarnaast is de projectleider in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor het opstellen van en voorleggen van voorstellen aan de externe bestuurscommissies, waarin ook de provincie Drenthe is vertegenwoordigd.

Wij bieden

Werken bij de provincie Drenthe betekent werken aan vraagstukken die iets betekenen voor de Drentse samenleving. Je werk is afwisselend en uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit.

We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget van maximaal € 85.355,-- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (salarisschaal 13, norm 1 januari 2018).

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Wim de Bruijn, projectleider Gebiedsontwikkeling Veenhuizen via (0592) 36 55 55 of Henk Bergsma, teammanager van het team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie via (0592) 36 55 55. Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Geertje Woldring, medewerker P&O via (0592) 36 55 55.

Solliciteren?

Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan het college van gedeputeerde staten van Drenthe en sturen naar werkenbij@drenthe.nl. Je brief dient uiterlijk maandag 10 december 2018 in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 20 december 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.