De provinciale organisatie

Het provinciehuis in Assen.

De provincie Drenthe heeft zo'n 600 mensen in dienst. De medewerkers van de provincie - de ambtenaren - kun je overal tegenkomen. Aan de oever van een kanaal leggen ze nieuwe beschoeiingen aan. Met een meetbus controleren ze op een bedrijventerrein of er sprake is van geluidsoverlast. In een dorpshuis praten ambtenaren met de inwoners over een nieuw plan voor de landinrichting. In een woonwijk is een ingenieur aan de slag met het schoonmaken van bodemvervuiling.

Buitendienst - meetwerkzaamheden

Toch zijn de meeste provinciale ambtenaren te vinden in het provinciehuis, achter een bureau. Zij maken plannen, adviseren en ondersteunen de gedeputeerden bij hun werk. Het resultaat van al dat schijnbaar onzichtbare werk komt meestal op papier te staan in de vorm van nota's, beleidsplannen, verordeningen en besluiten. Als gedeputeerde staten of provinciale staten het beleid hebben goedgekeurd, zorgen de ambtenaren er voor dat het beleid wordt uitgevoerd.

Interieur provinciehuis

De directeur-secretaris (DS) is de hoogste ambtenaar van het provinciehuis. Zij is de belangrijkste adviseur van het college van gedeputeerde staten. De DS zorgt ervoor dat de besluiten van het college door de ambtelijke organisatie worden voorbereid en uitgevoerd. De handtekening van de DS staat, samen met die van de commissaris, op alle belangrijke brieven van de provincie.

De Statengriffie is een zelfstandige eenheid binnen de provincie Drenthe en valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Deze eenheid, onder leiding van de statengriffier, zorgt ervoor dat de leden van Provinciale Staten hun werk goed kunnen doen. De medewerkers van de griffie verzorgen alle hiervoor benodigde administratieve, organisatorische, communicatieve en logistieke werkzaamheden. Verder vindt procesondersteuning plaats en geven griffiemedewerkers advies op verschillende terreinen, stellen zij bondige analyses en panelonderzoeken op en organiseren zij Statenontmoetingen en excursies.

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2017.