Ruimtelijk Drenthe


Ruimte

 • De revisie van de Omgevingsvisie en de Provinciale omgevingsverordening zijn vastgesteld
 • Drentse gemeenten ondersteunen we bij de aanpak van winkelleegstand *
 • We vergroten de leefbaarheid door het stimuleren van de aanpak van verpauperde plekken in de steden en dorpen in Drenthe *
 • De Wooncampagne ‘Lang zult u wonen’ is van start gegaan
 • We ondersteunen gemeenten bij het verbeteren van de Drentse woningvoorraad *

Klimaat & Energie

 • Met de Energiebespaarlening maken we het makkelijker om energie- besparende investeringen in of aan huizen te kunnen financieren*
 • We stimuleren samen met de Drentse gemeenten het opwekken van zonne-energie met de zonnelening
 • We hebben de zonneakker Rogat gerealiseerd en andere zonneakkers zijn in ontwikkeling
 • In 2019 hebben we een gasloos provinciehuis
 • We waren mede-initiatiefnemer van de Klimaattop Noord-Nederland

Milieu

 • We stimuleren bewustwording over de noodzaak van aanpak van asbestvrije daken in Drenthe door oprichting van een coöperatie, een subsidielening en een asbestdakenkaart*
 • We hebben ingezet op een Landelijk schadeprotocol mijnbouwschade
 • We hebben gefaciliteerd in versnelde afhandeling van oude mijnbouw- schadegevallen in Zuidlaren en Emmen

Water

 • Met het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer werken we aan het verbeteren van water op het boerenbedrijf
 • De nieuwe aanpak voor drainage en beregening is overzichtelijk en geeft de ruimte voor ondernemerschap en natuur
 • We hebben nauwkeurig de opbouw van de bodem van het Drentsche Aa-gebied in kaart laten brengen. Met die gegevens krijgen we meer inzicht in de effecten van klimaatverandering

* = onderdeel van de investeringsagenda.


Ruimtelijk Drenthe

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag