Financiën en organisatie


Financiën

  • Provincie Drenthe is financieel gezond

Organisatie

  • Als werkgever zijn wij een toegankelijke organisatie voor mensen met een beperking
  • Met het Generatiepact geven we oudere medewerkers de gelegenheid om minder te gaan werken en maken we instroom van jongeren mogelijk

Financien en organisatie

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag