Bereikbaar Drenthe


Verkeer & Vervoer

 • Tracés van de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen Holsloot staan in de startblokken voor realisatie
 • Op de N34 en N391 zijn ongelijkvloerse kruispunten gerealiseerd
 • We werken met het bereikbaarheids- akkoord N391 en N862 aan een toekomstbestendige bereikbaarheid van Emmen en regio
 • Het Rijk start een onderzoek naar maatregelen die nodig zijn voor een betere doorstroming op de A28 Amersfoort-Hoogeveen
 • We hebben de Spoorboog in Coevorden gerealiseerd, onderdeel van de Bentheimer Eisenbahn
 • We hebben een intentieverklaring getekend voor grensoverschrijdend personenvervoer: spoorlijn Emmen- Rheine
 • Bij de nieuwe OV-concessie hebben we met succes zwaar ingezet op meer service en het gebruik van alternatieve brandstoffen: ruim 90% minder CO2-uitstoot dan in de huidige concessie
 • Er is gestart met onderdelen van de fietssnelweg Assen-Groningen
 • De Hubs openbaar vervoer Gieten en Borger zijn geopend
 • Openbare verlichting langs provinciale wegen hebben we verder verduurzaamd door energiezuinige led- armaturen

Groningen Airport Eelde

 • Met de uitwerking van het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’ zetten we in op groei van de luchthaven *
 • We geven de omgeving van het vliegveld een kwaliteitsimpuls door in te zetten op nieuwe bedrijvigheid *
 • We hebben het innovatiecluster GAE op het gebied van drones mede mogelijk gemaakt

* = onderdeel van de investeringsagenda.


Bereikbaar Drenthe

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag