Gedeputeerde H. Brink (VVD)

Henk Brink

Henk Brink is lid van de VVD en sinds april 2011 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Nieuws over gedeputeerde Brink

@HenkBrinkDR

Portefeuille

  • Economie
  • Verkeer en vervoer
  • Wegen en vaarwegen
  • Recreatie en toerisme
  • RSP Coevorden
  • Dagelijks Bestuur SNN
  • Aandeelhouderschap NOM
  • Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen
  • 1e loco Cdk