Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde mevrouw N. Vedelaar (PvdA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2022

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Prolander

 • Plv. lid bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Bestuurscommissie MIRT
 • Lid Bestuurlijk Overleg Spoor
 • Lid Bestuurlijke OV- en Spoortafel Noord-Nederland
 • Lid Bestuurlijk Overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Lid Noordelijk Overleg Cultuur

Regio Groningen-Assen

 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

IPO

 • Lid Bestuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Cultuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap GAE
 • Aandeelhouderschap NV Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater BV
 • Aandeelhouderschap Nederlandse Waterschapsbank
 • Aandeelhouderschap Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouderschap Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
 • Aandeelhouderschap Verkoop Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Cross Border Leases Vennootschap
 • Aandeelhouderschap Vordering op Enexis
 • Aandeelhouderschap CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Stuurgroep Veenhuizen
 • Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis
 • Voorzitter Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid
 • Coördinerend gedeputeerde Nedersaksisch
 • Voorzitter Techniekpact Noord Nederland
 • Voorzitter Mobiliteitsraad Drenthe
 • Lid Stuurgroep Vechtdallijnen
 • Voorzitter Trio-overleg Beter Benutten Regio Groningen-Assen
 • Lid Stuurgroep Greenwise Campus
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Cultuur

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Onbezoldigd

Geen

Geen