Tjisse Stelpstra


Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) is op 11 juni 1961 in Leeuwarden geboren, is gehuwd en heeft twee dochters.

Tjisse Stelpstra gaat zich de komende bestuursperiode inzetten voor ruimtelijke ordening, wonen, klimaat en energie, milieu, lucht en bodem, RSP Emmen en Assen, handhaving en dagelijks bestuur SNN.

Na zijn doctoraal Rechtsgeleerdheid (staatsrecht) ging hij bij de gemeente Langedijk werken als jurist en later als hoofd juridische en bestuurlijke zaken. In die tijd (1991-1995) was hij vanuit het GPV ook statenlid in Noord-Holland. Zijn ambtelijke loopbaan heeft hij later bij de provincie Noord-Holland vervolgd als hoofd juridische zaken en hoofd bestuurlijke organisatie en strategie. In die tijd werkte hij mee aan publicaties rondom juridisering in het openbaar bestuur en dualisme bij provincies.

In 2000 ging hij als gemeentesecretaris aan de slag bij de gemeente Midden-Drenthe. In 2013 maakte hij de overstap naar het onderwijs en werd hij Voorzitter van het college van bestuur van de Gereformeerde Scholengroep in Groningen.

Naast zijn dagelijkse werk heeft Tjisse Stelpstra vele bestuurlijke functies vervuld binnen het toenmalige GPV (hoofdbestuur en voorzitter politiek vormingsinstituut) en in het onderwijs. Vanaf 2007 was hij actief in de Drentse politiek als commissielid en vanaf 2011 als fractievoorzitter van de ChristenUnie in provinciale staten.