Marktpartijen zien oplossingen voor energieplannen VV Nieuw Buinen


Er gloort hoop voor de Voetbalvereniging Nieuw Buinen om toch binnen afzienbare tijd te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. De voetbalvereniging wacht al geruime tijd op een aansluiting op het energienetwerk voor haar zonnepanelen. Eind mei legde Provincie Drenthe de casus van de voetbalvereniging voor aan marktpartijen in een consultatie en vroeg ze om met een oplossing te komen.

Er reageerden eenentwintig partijen met een mogelijke oplossing, variërend van waterstofproductie, batterijopslag tot het starten van energie coöperatie. Na gesprekken met alle partijen en de beoordeling van de geboden oplossingen is gekozen voor vier partijen die een projectplan mogen indienen. “Wij zijn blij met deze handreiking en hopen dat dit een oplossing biedt, zodat we het sportpark kunnen verduurzamen”, aldus Siert van der Laan namens VV Nieuw Buinen. “Wij hebben de moed niet opgegeven en zijn samen met provincie en gemeente blijven zoeken naar een oplossing. Hopelijk hebben we die nu gevonden en kunnen wij als voorbeeld dienen voor andere verenigingen en organisaties”. Het is de bedoeling dat de partijen eind augustus hun projectplannen presenteren. Na de beoordeling van deze plannen op zowel de oplossing, planning als financiële haalbaarheid gaat er één partij daadwerkelijk aan de slag met de casus.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “We zijn deze zoektocht naar alternatieve oplossingen gestart, omdat netaansluiting onzeker is en voorlopig ook blijft. Op deze manier hopen we niet alleen VV Nieuw Buinen te kunnen helpen, maar ook andere initiatiefnemers met plannen voor zonne-energie die niet kunnen worden aangesloten op het net. Wij willen nu graag een vervolgstap maken waarbij we deze initiatieven proberen te koppelen aan de marktpartijen die zich hebben gemeld”. Provincie Drenthe wil nog dit jaar deze ‘omgekeerde marktconsultatie’ uitzetten. “Initiatiefnemers die niet kunnen worden aangesloten op het net, kunnen zich dan melden. Wij kijken wat het probleem is en met welke partij we ze het beste in contact kunnen brengen voor een mogelijke oplossing”, aldus gedeputeerde Stelpstra.

Casus VV Nieuw Buinen

Partijen die zich hebben aangemeld op basis van de marktconsultatie voor de casus VV Nieuw Buinen werd onder andere gevraagd om een antwoord te geven op netcongestie problemen bij SDE+ projecten en een economisch rendabele oplossing te bieden die snel te implementeren is. Voetbalvereniging Nieuw Buinen wil al geruime tijd zonnepanelen op haar dak plaatsen om zo grotendeels te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. De SDE+ subsidie is toegekend, maar de netaansluiting blijkt achteraf niet mogelijk te zijn. Er is al veel gesproken over de casus. Zelfs Minister Wiebes heeft het project specifiek benoemt in de media.  Aansluiting is echter nog steeds niet mogelijk en het is onzeker of dit gerealiseerd wordt voordat de SDE+ subsidietermijn verloopt (september 2021). Provincie Drenthe verwacht dat één van de vier overgebleven partijen uit de marktconsultatie de oplossing gaat bieden, zodat VV Nieuw Buinen eindelijk haar zonnepanelen en LED-verlichting kan plaatsen.