Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

januari 2018

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

IPO

 • Lid Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid Adviescommissie Energie
 • Wetgevingsdossiers:
 • contactgedeputeerde WABO-RUD
 • contactgedeputeerde Bodem en diepe ondergrond
 • EU-dossier:
 • contactgedeputeerde Bodem en diepe ondergrond

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Dagelijks Bestuur
 • Lid Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • General Secretariat Encore
 • Lid Subcommissie Noord Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landinrichting Bodemverontreiniging
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek
 • Lid Stuurgroep Energie Transitiepark
 • Lid Raad van Toezicht Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
 • Lid Commissie Landelijk Gebied
 • Lid Commissie Grondwateronttrekkingen
 • Plv. lid Comité van de Regio’s
 • Lid Comité van Toezicht EPD 2- EFRO
 • Lid en vicevoorzitter bestuur Huis Nederlandse Provincies
 • Vicevoorzitter Energy & Climate Group Noordzeecommissie

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

Geen

Onbezoldigd

 • Deputaat Relatie Kerk en Overheid Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland