Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Januari 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Energie

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Dagelijks Bestuur
 • Lid Regiegroep

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Subcommissie Noord Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek
 • Lid Stuurgroep Energie Transitiepark
 • Plv. lid Comité van de Regio’s
 • Lid en vicevoorzitter Bestuur Huis Nederlandse Provincies
 • Vicevoorzitter Energy & Climate Group Noordzeecommissie
 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa Decentraal

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd

Geen

Onbezoldigd

Geen