Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Juli 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Prolander

 • Plv. lid Bestuur

OV-bureau

 • Plv. lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Bestuurlijk Overleg Energie

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Energie

Huis Nederlandse Provincies

 • Lid Algemene Vergadering

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap Enexis
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
 • Lid Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek
 • Lid Stuurgroep Energie Transitiepark
 • Vicevoorzitter Energy & Climate Change Group Noordzeecommissie
 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa Decentraal
 • Lid Stuurgroep INTERREG A
 • Lid Comité van Toezicht INTERREG A
 • Voorzitter Stuurgroep Zonneroute A37
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Klimaat, Energie en Milieu

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Geen

Onbezoldigd

 • Voorzitter Identiteitscommissie Landelijk Verbond Gereformeerde Schoolverenigingen