Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Juni 2020

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Prolander

  • Plv. lid Bestuur

OV-bureau

  • Plv. lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

  • Lid Algemeen Bestuur
  • Lid Bestuurlijk Overleg Energie
  • Lid Regiegroep Noordelijke Samenwerking

IPO

    • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Energie
    • Lid Landelijke Uitvoeringstafel Elektriciteit Klimaatakkoord
    • Lid Portefeuillehoudersoverleg Personeel en Organisatie
    • Lid Politiek Comité van de Council of European Municipalities and Regions (woordvoerder energie)
    • Lid Comité van de Regio’s

    • Lid Commissie ENVE van het Comité van de Regio's
    • Lid Werkgroep Green Deal Comité van de Regio’s

Huis Nederlandse Provincies

  • Lid Algemene Vergadering
  • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

  • Aandeelhouderschap Enexis
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
  • Lid Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek
  • Lid Stuurgroep Energie Transitiepark
  • Vicevoorzitter Energy & Climate Change Group Noordzeecommissie
  • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
  • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa Decentraal
  • Lid Stuurgroep INTERREG A
  • Lid Comité van Toezicht INTERREG A
  • Voorzitter Stuurgroep Zonneroute A37
  • Lid Climate Task Force van de Conference of Peripheral Maritime Regions
  • VDG:
    • Portefeuillehoudersoverleg Klimaat, Energie en Milieu

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Geen

Onbezoldigd

  • Voorzitter Identiteitscommissie Landelijk Verbond Gereformeerde Schoolverenigingen
  • Lid Algemeen Bestuur Klimaatverbond