Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Maart 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

OV-bureau

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Regiegroep Noordelijke Samenwerking
 • Lid Bestuurscommissie MIRT
 • Lid Bestuurlijk Overleg Energie

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Energie
 • Plv. lid Comité van de Regio’s
 • Vicevoorzitter Bestuur Huis Nederlandse Provincies

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
 • Lid Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen.

 • Lid Subcommissie Noord Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek
 • Lid Stuurgroep Energie Transitiepark
 • Vicevoorzitter Energy & Climate Group Noordzeecommissie
 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa Decentraal
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
  • Portefeuillehoudersoverleg Klimaat, Energie en
  • Milieu
  • Werkgroep Omgevingswet

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

Geen

Onbezoldigd

Geen