Gedeputeerde T. Stelpstra (Christenunie)

Gedeputeerde T. Stelpstra (Christenunie)

Tjisse Stelpstra is lid van de Christenunie. Sinds 2015 is hij lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Klimaat en energie
  • Milieu, lucht en bodem
  • Regiospecifiek Pakket (RSP) Emmen en Assen
  • Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Europa en internationalisering
  • Personeel en Organisatie
  • 4e waarnemer commissaris van de Koning (CvdK)