Gedeputeerde T. Stelpstra (Christenunie)

Gedeputeerde T. Stelpstra (Christenunie)

Gedeputeerde Stelpstra

Tjisse Stelpstra is lid van de Christenunie. Sinds 2015 is hij lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Klimaat en energie
  • Milieu, lucht en bodem
  • RSP Emmen en Assen
  • Dagelijks Bestuur SNN
  • Europa en internationalisering
  • Personeel & Organisatie
  • 4e loco CdK

@TjisseStelpstra