Hans Kuipers


Hans Kuipers (1987) is geboren en getogen in Meppel. Hij woont samen met zijn partner.

Kuipers studeert zowel Natuurkunde als Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Vanwege zijn functie als gedeputeerde liggen zijn studies echter momenteel stil. In beide studies behaalde Kuipers wel al een bachelorgraad. Tijdens zijn studentenperiode was hij actief als bijlesdocent in de exacte vakken.

Op zijn 21ste maakte Kuipers zijn intrede in de politiek als (duo-)gemeenteraadslid van Meppel (2010-2018). Een jaar later nam hij zitting in de Statencommissie Omgevingsbeleid van de provincie Drenthe. In 2015 werd Kuipers Statenlid en tevens fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten. In mei 2019 werd Kuipers geïnstalleerd als lid van de Gedeputeerde Staten (GS) tijdens de officiële installatie van het nieuwe College.

Voor Scouting Nederland Regio Drenthe en Scouting Meppel heeft Kuipers in het verleden verschillende bestuursfuncties vervuld. Bij de laatstgenoemde vereniging is hij nog actief als vrijwilliger. Momenteel is Kuipers bestuurslid van GroenLinks afdeling Meppel.

Kuipers hoopt dat we gezamenlijk de leefbaarheid in Drenthe op peil kunnen houden. In Drenthe moet zowel jong als oud prettig kunnen wonen. Inwoners moeten toegang hebben tot goede zorg, maar tegelijkertijd ook naar elkaar omzien. Daarnaast moeten we de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd bieden: met name de effecten van aanhoudende droogte en hevige neerslag hebben nadelige gevolgen voor onze economie en natuur.


“Het nemen van verantwoordelijkheid is voor mij een belangrijke motivatie om mee te gaan besturen. Juist in deze tijd waarin duurzaamheid en de energietransitie in zo ongeveer alle programma’s doorklinken. Het zal niemand verbazen dat ik heel blij ben om dat te kunnen doen in een college met het groenste coalitieprogramma ooit. Ik wil me de komende vier jaar met name inzetten om jongeren in en voor Drenthe te behouden. Daarvoor is het nodig om voorzieningen op peil te houden, te zorgen voor goede opleidingen en banen en voldoende betaalbare woningen te hebben. Daar lever ik graag een bijdrage aan.”