Welke vrijwilligersorganisatie ontvangt Hét compliment van Drenthe?


Met Hét compliment van Drenthe wil de Provincie Drenthe vrijwilligers in het zonnetje zetten. Hét compliment is bedoeld voor organisaties die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Een vrijwilligersorganisatie aanmelden kan van 1 september tot 1 oktober 2020 via www.provincie.drenthe.nl/compliment.

Gedeputeerde Kuipers: “Ik ben trots op alle vrijwilligers die Drenthe in de benen houden. Ongeveer 40 procent van onze inwoners, zet zich belangeloos in voor anderen: in wijken en buurten, op school, bij sportverenigingen, in de zorg en bij evenementen. Om onze waardering uit te spreken reiken we ‘Hét compliment van Drenthe’ uit op de nationale vrijwilligersdag op 7 december. Samen zorgen we voor een sociaal en levendig Drenthe.”

Met Hét compliment van Drenthe, voorheen de vrijwilligersprijs, zet de provincie vrijwilligers in het zonnetje en krijgen zij een kans om wat extra’s te doen met 3.000 euro voor een vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe. In deze editie is er in het bijzonder aandacht voor het thema ‘armoede’ in welke vorm dan ook. Dit thema komt uit de Sociale Agenda Drenthe. Elk jaar komt een ander thema uit deze Agenda aan bod.

Inschrijven van 1 september tot 1 oktober

De inschrijving sluit op 1 oktober. Daarna selecteert de jury vijf genomineerden die op de website van de provincie Drenthe worden gepresenteerd. Wie de jury wil helpen, kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan online van 1 tot 15 november. Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/compliment.