Financiële steun pilot nieuwkomers


Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Dat geldt voor alle inwoners van Drenthe, ook voor nieuwkomers. Uit landelijk onderzoek blijkt dat deze mensen moeilijk kunnen wennen aan hun nieuwe woon- en leefomgeving, waardoor ze aan de zijlijn blijven staan. Om de positie van deze groep nieuwkomers te verbeteren zijn de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo een pilot gestart.

De pilot is bedoeld om nieuwkomers beter te begeleiden, zodat ze zich thuis gaan voelen en ook echt mee kunnen doen in de Drentse samenleving. Binnen deze pilot wordt deze groep nieuwkomers gestimuleerd om actief deel te nemen aan onder andere taalstages, werkstages en vrijwilligerswerk. Op deze manier wordt een netwerk opgebouwd in de eigen leefomgeving en zullen nieuwkomers eerder mee gaan doen in de Drentse samenleving.

Wet Koolmees

Minister Koolmees heeft in juni 2018 aangekondigd dat er een nieuwe wet inburgering moet komen omdat uit onderzoek blijkt dat resultaten binnen de huidige wet slecht zijn. Gemeenten krijgen onder deze nieuwe wet weer de regie op de inburgering. De gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo hebben de handen in een geslagen en gaan nu al gezamenlijk aan de slag om de positie van de huidige nieuwkomers fors te verbeteren door een aantal maatregelen. De uitkomsten van de pilot worden gedeeld met de andere negen Drentse gemeenten. De pilot eindigt zodra de nieuwe wet is vastgesteld.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen. Er komt heel veel af op mensen die hier een nieuw leven op willen bouwen. Naast het leren van een nieuwe taal is het ook vaak een hele cultuuromslag. Deze pilot kan bijdragen dat deze mensen niet meer aan de zijlijn staan, maar straks echt mee kunnen doen’.

Financiering

De provincie Drenthe wil een impuls geven aan werk, burgerkracht, gelijke kansen en armoede en stelt voor deze pilot € 250.000, -- beschikbaar. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen op dit voorstel.