GS presenteren Sociale Agenda 2020-2023


Iedereen doet mee en iedereen doet er toe

Goed leven voor jong en oud, passende woningen, gelijke kansen voor iedereen. Dat zijn enkele van de thema’s waar het college van Gedeputeerde Staten de komende jaren in het sociaal domein op wil inzetten. GS presenteerde vandaag de Sociale Agenda 2020-2023 voor Drenthe, onder de noemer: ‘Iedereen doet mee en iedereen doet er toe’.

Sociaal Drenthe

Met het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, heeft het college de ambitie uitgesproken weer meer te willen inzetten op het sociaal domein. De vraagstukken in Drenthe zijn vaak gemeente overstijgend. Samenwerking met de gemeenten en maatschappelijke partners, staat in de aanpak van de Sociale Agenda dan ook centraal.

Thema’s Sociale Agenda

De afgelopen maanden is er samen met alle Drentse gemeenten en maatschappelijke partners hard gewerkt aan wat de Sociale Agenda voor Drenthe zou moeten zijn. Samen hebben zij thema’s benoemd waar de komende vier jaar extra inzet voor komt: leefbaarheid & bereikbaarheid, wonen, armoede & laaggeletterdheid, gezondheid & vitaliteit, iedereen doet mee (inclusie) en onderwijskwaliteit & gelijke kansen. Voor 2020 zijn er concrete projecten, zoals het vergroten van leefbaarheid in dorpen en steden met behulp van burgerparticipatie. Ook wordt er een inclusieagenda opgesteld en blijft het college investeren in het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen bij armoede en laaggeletterdheid.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Het is een bijzondere tijd, om nu de Sociale Agenda voor Drenthe te presenteren. De coronacrisis houdt ons allemaal in zijn greep. Omdat we nog niet weten welke gevolgen deze crisis zal hebben, hebben we juist met de sociale agenda gekozen voor flexibiliteit, zodat we maximaal kunnen inspringen op de veranderende werkelijkheid. Deze sociale agenda is niet voor onszelf, voor mij is dit bestuurlijk naoberschap. Voor een sociaal Drenthe nu, en in de toekomst. Want iedereen doet mee en iedereen doet er toe”.

Gedeputeerde Staten bieden de Sociale Agenda ter vaststelling aan Provinciale Staten aan. Behandeling en vaststelling is beoogd voor juli van dit jaar.