Gedeputeerde in beeld: Hans Kuipers


Wie zijn de gedeputeerden van Drenthe en waar houden zij zich mee bezig? Gedeputeerde Hans Kuipers stelt zich voor.

Waarom deze foto?

Het gebied rond de Wold Aa in Meppel is een fijne plek voor een wandeling met mijn gezin. Als geboren en getogen Meppeler, kom ik hier graag. De Wold Aa ligt tegen de stad aan. Deze beek heeft de ruimte gekregen. De aanleiding voor deze natuurlijke ontwikkeling is de overstroming van Meppel in 1998. Sindsdien krijgen ingedijkte kanalen de ruimte, bij hoogwater kan het buiten zijn oevers treden, de dijken zijn een heel stuk verderop gelegd.

Er is hier destijds ook een millenniumbos geplant, iedereen kon toen zelf een boom in de grond zetten. Maar die bomen bleken helemaal niet geschikt te zijn voor de vochtige bodem. Ze gaan dus langzaam dood. Maar als je goed kijkt, zie je dat er nieuwe voor terugkomen, bomen die er wel tegen kunnen om één of twee weken onder water te staan. Op het eerste gezicht denk je: de boel gaat dood, maar als je goed kijkt zie je de veerkracht van de natuur. Ik vind het mooi om de natuur zo haar gang te zien gaan.

Waar ga je je de komende periode hard voor maken?

In mijn portefeuille mag ik me bezig houden met, kort samengevat, water, wonen en welzijn. Klimaatadaptatie is hierin ook een belangrijk thema. De hete zomers en steeds meer zachte winters

van de afgelopen jaren hebben ons laten zien welke effecten klimaatverandering heeft. Hoe vangen we veel water op, hoe voeren we het af als dat nodig is, maar ook het vasthouden van water is belangrijk voor een goed bodemleven en biodiversiteit. Dit zit verweven in alle beleidsvelden van de provincie. Het mooie hiervan vind ik, dat we samen werken aan klimaatveerkrachtig Drenthe, voor nu, én in de toekomst.


Over Hans Kuipers

Hans Kuipers (1987) is geboren en getogen in Meppel. In zijn vrije tijd is hij actief als vrijwilliger bij scouting Meppel. Hij vindt het belangrijk voor kinderen dat ze lekker buiten kunnen zijn en spelenderwijs weerbaar worden.