Gedeputeerde J.N. Kuipers (GroenLinks)

Hans Kuipers is lid van GroenLinks. Sinds 2019 is hij lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

  • Water (inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie)
  • Sociale agenda en vitaal platteland
  • Wonen
  • Waterschappen
  • Regio Groningen-Assen
  • Zorg en welzijn
  • Vergunningen
  • Communicatie
  • Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (eigenaarsrol)
  • Prolander (eigenaarsrol)
  • 4e loco-commissaris van de Koning