Gedeputeerde J.N. Kuipers (GroenLinks)

Hans Kuipers is lid van GroenLinks. Sinds 2019 is hij lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

 • Water (inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie)
 • Sociale agenda en vitaal platteland
 • Wonen
 • Waterschappen
 • Regio Groningen-Assen
 • Zorg en welzijn
 • Vergunningen
 • Communicatie
 • Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (eigenaarsrol)
 • Prolander (eigenaarsrol)
 • 4e loco-commissaris van de Koning