Proef biologische strokenteelt in Valthermond


Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Research (WUR) doenonderzoek naar biologische strokenteelt bij proefboerderij 't Kompas in Valthermond. Op een proefakker worden stroken met verschillende gewassen geteeld, zoals aardappel, gerst, suikermais en grasklaver. Er wordt onderzocht wat dit betekent voor de opbrengst, ziekten en plagen, de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincieDrenthe en Groningen, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het nationaal onderzoeksprogramma PPS gewasdiversiteit.

Nieuwe vorm van telen

Strokenteelt is een nieuwe vorm van telen waarbij in de kern meer gewassen (in stroken) per jaar op een perceel worden geteeld dan bij gangbare teeltsystemen. Strokenteelt maakt het mogelijk jaarrond voedsel te verbouwen en een schuilplek te bieden aan insecten, akkervogels en kleine zoogdieren. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen, bijvoorbeeld: hoe ga je om met onkruiddruk?

De proef is dan ook bedoeld om te leren en te kijken wat de mogelijkheden en moeilijkheden van een strokenteeltsysteem zijn in Drenthe. De komende jaren onderzoekt de universiteit van Wagengingen samen met BioClear Earth hoe dit systeem presteert. Daarbij kijken ze zowel naar landbouwkundige resultaten, als naar resultaten op het gebied van (bodem)biodiversiteit.

Samen leren

De proef in Valthermond is onderdeel van een landelijk netwerk van experimenten met strokenteelt. In Valthermond is een regionaal netwerk van telers en onderzoekers gevormd. Zij formuleren samen de onderzoeksvragen en aandachtspunten, en brengen met elkaar leren en doen in de praktijk. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Dit is een mooie ontmoetingsplek voor de Drentse en Groningse boer waar ze met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Met deze ervaringen van boeren en telers en de kennis van de Wageningen University & Bioclear kijken we of de strokenteelt ook onderdeel kan zijn van onze visie voor een toekomstgerichte landbouwsector in Drenthe”.

Farminar

Op 3 september jl. organiseerde de WUR een ‘farminar’ over de Strokenteelt in Valthermond. Benieuwd hoe de strokenteelt in de praktijk werkt? Bekijk dan het  interview met Kees Sijbenga door RTV Drenthe. Binnenkort kunt u de beelden van de Farminar terug zien.