Subsidies voor kennisontwikkeling landbouwbedrijven Veenkoloniën


Binnen de POP3-subsidies voor plattelandsontwikkeling van de Veenkoloniën worden twee subsidies opengesteld. Een is bedoeld voor het organiseren van trainingen en coaching aan groepen landbouwondernemers met als doel de kennis over aardappelmoeheid te vergroten. De andere is gericht op het vergroten van kennis en houden van demonstraties over precisielandbouw. De openstelling van deze subsidies loopt van 3 tot en met 14 juni 2019.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA):

De plantenziekte ‘aardappelmoeheid’ is een probleem dat bij landbouwbedrijven in de Veenkoloniën veelvuldig voorkomt. De subsidie is bedoeld om trainingen te organiseren voor groepen landbouwondernemers zodat zij hun kennis kunnen vergroten over het beheersen van aardappelmoeheid. Bij precisielandbouw worden technieken zoals sensoren en GPS ingezet om efficiënter te werken in de landbouw. Bijvoorbeeld om efficiëntere en meer doelgerichte gewasbescherming toe te passen.

De subsidies worden voor een groot deel gefinancierd uit Europese middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast dragen de provincies Groningen en Drenthe hieraan bij. Er is in totaal € 500.000,-- beschikbaar voor de subsidie aardappelmoeheid en € 600.000,- voor precisielandbouw. Beide subsidies zijn opengesteld voor bedrijven in zowel het Groningse als de Drentse veenkoloniale gebied. Aanvragen van de subsidies verloopt via snn.nl.