Provincie Drenthe zet AED buiten


De provincie Drenthe heeft een van haar AED’s  (Automatische Externe Defibrillatoren) vanaf nu buiten het gebouw staan, in een speciaal daarvoor bestemde AED-kast. De AED is vanaf nu geregistreerd. Gedeputeerde Henk Jumelet en Wim Brenkman, provinciesecretaris, hebben deze kast onthuld voor het provinciehuis in Assen. Henk Jumelet: “Hoe meer AED’s er in de openbare ruimte staan, hoe meer mensen tijdig hulp kunnen krijgen bij een hartstilstand. In Drenthe registreren steeds meer vrijwilligers zich als burgerhulpverlener. Zij zijn getraind om AED’s te kunnen bedienen bij mensen die in nood verkeren. Ik heb veel waardering voor hun inzet. Door onze AED ook buiten beschikbaar te stellen en te laten registreren, dragen we bij aan een Hartveilig Drenthe. Ik heb me onlangs zelf ook laten registeren als burgerhulpverlener. ”

IMG_6549

Registreren

In november vorig jaar startten de Drentse gemeentenen en de provincie Drenthe gezamenlijk een campagne met de oproep aan iedereen die kan reanimeren, zich als burgerhulpverlener te registreren op www.hartslag.nl. De campagne benadrukt ook dat het belangrijk is bestaande AED’s buiten op te hangen en te registreren. De provincie heeft nu bij de hoofdingang van het provinciehuis een AED buiten hangen. De AED kan uit de kast worden gehaald met gebruik van een pincode, die door Hartveilig aan EHBO-ers wordt verstrekt bij een oproep. De kast is ook geschikt gemaakt op ontgrendelen op afstand.

Netwerk

Stichting Hartveilig en de gemeenten in Drenthe beschikken over een actueel overzicht van geregistreerde AED’s en burgerhulpverleners. Door het voeren van de gezamenlijke campagne willen de Drentse gemeenten het overzicht uitbreiden met de ongeregistreerde AED’s en burgerhulpverleners. Wim Brenkman: “Wij hebben medewerkers van de provincie Drenthe geattendeerd op de Drentse campagne Hartveilig. Wij vinden het als maatschappelijke organisatie belangrijk om ook een steentje bij te dragen aan een hartveilig netwerk.”

Elke minuut

De eerste 6 minuten zijn cruciaal bij een hartstilstand. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het niet altijd mogelijk om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Een burgerhulpverlener kan in die kritieke minuten starten met de eerste hulp. Het is dan van belang dat alle AED’s aan de buitenkant van een pand hangen, geregistreerd zijn en dat gekwalificeerde burgerhulpverleners in beeld zijn. Dat kan door registratie op www.hartslagnu.nl.