Henk Brink


Henk Brink (VVD) is op 23 juli 1958 in Zwiggelte geboren. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Henk Brink was de afgelopen bestuursperiode gedeputeerde in Drenthe met in zijn portefeuille onder meer verkeer en vervoer, bestuurlijke verhoudingen en toezicht, Europa, dagelijks bestuur SNN en Vliegveld Eelde. De komende bestuursperiode gaat Henk Brink zich inzetten voor economie, verkeer en vervoer, wegen en vaarwegen, recreatie en toerisme, RSP Coevorden, Groningen Airport Eelde en dagelijks bestuur SNN.

Henk Brink begon al op jonge leeftijd als zelfstandig ondernemer een gemengd agrarisch bedrijf. Het bedrijf wordt nu gerund door zijn zoon.

Zijn bestuurlijke ervaring deed hij op bij landbouworganisatie LTO, als raadslid van de gemeente Midden-Drenthe en als gedeputeerde bij de provincie Drenthe.

Bij LTO was Henk Brink als adviseur en later als bestuurder in een groot aantal sectoren actief. Hij was onder meer voorzitter LTO Noord afdeling Drenthe, interim voorzitter LTO Noord, lid van de Beleidsraad en de Bestuursraad van LTO Nederland en lid van de klankbordgroep Topteam Agrofood van het ministerie van EL&I. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw.

Voor de VVD zat hij in de gemeenteraad van Midden-Drenthe, is daar fractievoorzitter geweest en lid van de Partijcommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.