Henk Brink


Henk Brink - web

Henk Brink (VVD) is op 23 juli 1958 in Zwiggelte geboren. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Henk Brink begon al op jonge leeftijd als zelfstandig ondernemer een gemengd agrarisch bedrijf. Het bedrijf wordt nu gerund door zijn zoon.

Zijn bestuurlijke ervaring deed hij op bij landbouworganisatie LTO, als raadslid van de gemeente Midden-Drenthe en als gedeputeerde bij de provincie Drenthe.

Bij LTO was Henk Brink als adviseur en later als bestuurder in een groot aantal sectoren actief. Hij was onder meer voorzitter LTO Noord afdeling Drenthe, interim voorzitter LTO Noord, lid van de Beleidsraad en de Bestuursraad van LTO Nederland en lid van de klankbordgroep Topteam Agrofood van het ministerie van EL&I. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw.

Voor de VVD zat hij in de gemeenteraad van Midden-Drenthe, is daar fractievoorzitter geweest en lid van de Partijcommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


“Ik wil als gedeputeerde de goede dingen voor Drenthe doen en daarbij de inwoners en onze partners betrekken. Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen. Een gezonde economie en werk voor iedereen is daarin heel belangrijk. Het midden- en klein bedrijf (mkb) is de motor onder de Drentse economie. Drenthe kent prachtige parels en innovatieve ondernemers. Als provincie willen wij onze ondernemers de ruimte geven en ondersteunen daar waar dat nodig is. Ons gevarieerde landschap, de brinkdorpen en de natuur bieden kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Drenthe als dé fiets-, wandel- en vrijetijdsprovincie, daar wil ik me de komende vier jaar sterk voor maken.”