Samen naar een krachtiger Drenthe


Om het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) nog sterker te maken, is de provincie het partnerschap aangegaan met onder andere de Rabobank, Kennispoort, Growing Emmen en Flinc. Zij leveren een substantiële bijdrage aan de toekomstige werkgelegenheid, welvaart en leefbaarheid in de regio. Samen willen zij de ondernemers helpen en werken zij aan een nog mooier en krachtiger Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink:

We willen vanuit het programma IBDO zorgen dat de provincie op verschillende niveaus goed is aangehaakt en proberen waar mogelijk in de uitvoering synergie te creëren met andere programma’s, projecten en partners. In onze aanpak staat de ondernemer en zijn onderneming centraal. Een voorbeeld is samenwerking met de Rabobank. Een partij die zich al meerdere jaren inzet voor de (Drentse) ondernemer en dit blijft doen.

Directeur Rabobank, Ludo Mennes:

De Rabobank is er trots op partner te zijn van IBDO. Op deze manier worden krachten en activiteiten gebundeld. Zo kunnen we ondernemers laten groeien en leveren we een bijdrage aan het verdienvermogen van Drenthe. Daarom hebben wij tijdens het Business Festival het convenant ondertekend omdat we staan voor een winstgevende toekomst van de Drentse ondernemer.

Rabobank ondertekent convenant IBDO. vlnr: Illusionist George Parker, directeur Rabobank Ludo Mennes, burgemeester Hoogeveen Karel Loohuis, burgemeester Emmen Eric van Oosterhout, wethouder Assen Roald Leemrijse en gedeputeerde Drenthe Henk Brink

Wat verandert er door de samenwerking?

Eind 2018 is gewerkt aan integratie en structurele samenwerking. De eerste stap was het scherp in kaart brengen van wat er al is aan activiteiten, netwerken, locaties en kennis. Vervolgens is er een jaarplan en activiteitenkalender gemaakt. In 2019 is de nieuwe situatie volledig operationeel. Dit houdt in dat er per direct gebruik gemaakt kan worden van het gezamenlijke instrumentarium en de kennismakelaars verbonden zijn met alle partners.