Bestemmingsplan aansluiting Klijndijk onherroepelijk


Raad van State stelt provincie en gemeenteraad Borger-Odoorn in gelijk

De Raad van State heeft de twee bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Borger-Odoorn voor de aanpak van de aansluiting Klijndijk ongegrond verklaard. Eveneens is er een hogere waarde voor het geluid vastgesteld voor een tweetal woningen.

Wat er gaat veranderen

Nu is er goedkeuring voor de uitvoering van het plan van de provincie Drenthe om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Slenerweg nabij Klijndijk aan te leggen. De nieuwe aansluiting vervangt de aansluiting Emmen-Noord. De huidige Slenerweg blijft bestaan. Naast deze weg komt een nieuw fietspad. Vanaf de huidige aansluiting Emmen-Noord wordt een parallelweg aangelegd richting de nieuw te maken aansluiting bij de Slenerweg bij Klijndijk. Langs deze weg komt een fietspad en een fietsbrug over de N34.  De gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt dan te vervallen.

Proces

Gedeputeerde Henk Brink:

Deze uitspraak betekent dat we door kunnen gaan met de voorbereiding om te komen tot een aanbesteding. Zoals het er nu uitziet kunnen we in 2020 beginnen met de werkzaamheden, zodat de N34 in 2021 geheel ongelijkvloers is. Daarmee maken we de weg veiliger.

In maart 2019 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Odoorn-Noord. De benodigde grond voor dit project is al in bezit van de provincie en de voorbereidingen zijn begonnen. Op twee eigenaren na is ook alle grond verworven voor de aansluiting Klijndijk. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is kan ook de gerechtelijke onteigening plaatsvinden.

Twee bezwaren

De gemeenteraad van Borger-Odoorn had vorig jaar de bestemmingsplannen al vastgesteld. Daar zijn twee bezwaarschriften op ingediend door de Stichting VEN (Veilig Emmen Noord) en een bewoner uit ’t Haantje. De bezwaarmakers vreesden voor o.a. verkeersoverlast. Deze mening werd niet gedeeld door de gemeente en de provincie.

Lees hier de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115351/201800928-1-r3/