Halve rijbaanafzetting Groningerweg (N372) op 7 en 8 mei


Op dinsdag 7 en woensdag 8 mei wordt een halve rijbaan afgezet op de Groningerweg (N372) in verband met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de fietstunnel Peizerwold.

Dit levert verkeershinder op voor het gemotoriseerd verkeer met korte wachttijden. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst en verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Het (brom)fietsverkeer ondervindt geen hinder van de afzetting.