Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H. Brink (VVD)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

Maart 2019

Functies uit hoofde van de portefeuille
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

OV-bureau

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Lid Bestuurscommissie MIRT
 • Lid Kopgroep EU-fondsen
 • Lid Economic Board Noord-Nederland
 • Lid Bestuurlijk Overleg Spoor
 • Lid Bestuurlijke OV- en Spoortafel Noord-Nederland

Regio Groningen-Assen

 • Lid Stuurgroep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie

IPO

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
 • Portefeuillehouder Fiets: voorzitter Tour de Force “Tourleiding”

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap NOM
 • Aandeelhouderschap MKB-fonds Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Lid Treasurycommissie
 • Voorzitter Trio-overleg Beter Benutten Regio Groningen-Assen
 • Groningen Bereikbaar:
  • Lid Stuurgroepoverleg
  • Onderwijsoverleg
 • Voorzitter Verkeer en Vervoer Beraad Drenthe
 • Lid Stuurgroep Stedenkring Zwolle-Emsland
 • Voorzitter Stichting Leerstoel Regionale/Noordelijke Economie
 • Lid Bestuur Parkmanagement Organisatie
 • Lid Program Board Dutch TechZone
 • Lid Industrietafel Noord-Nederland
 • Lid Stuurgroep Vechtdallijnen
 • TT Convenantpartners
 • VDG: Portefeuillehoudersoverleg Economie en Industrie

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Eigenaar en maat in maatschap agrarisch bedrijf

Onbezoldigd

Geen