Gedeputeerde H. Brink (VVD)

Henk Brink is lid van de VVD en sinds april 2011 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

  • Economie
  • Verkeer en vervoer
  • Wegen en vaarwegen
  • Recreatie en toerisme
  • Regiospecifiek Pakket (RSP) Coevorden
  • Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Aandeelhouderschap NOM
  • Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen
  • 1e waarnemer commissaris van de Koning (CvdK)