Gedeputeerde H. Brink (VVD)

Henk Brink is lid van de VVD en sinds april 2011 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

  • Economie en digitale ontwikkeling
  • Vrijetijdseconomie, inclusief ‘Op Fietse’
  • Recreatie en toerisme
  • Ruimtelijke Ordening
  • Sport
  • Samenwerkingsverband Noord-Nederland
  • Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde
  • 2e loco-commissaris van de Koning