Cees Bijl


Cees Bijl (PvdA) is op 27 juni 1955 geboren in Enkhuizen. Hij woont met zijn echtgenote Siska Huisman in Emmen en heeft vier kinderen.

Cees Bijl zal zich als gedeputeerde inzetten voor de volgende onderwerpen: Financiën, Cultuur,  IPO, Wonen, Water,  Aandeelhouderschap, Gebiedsontwikkeling en ontwikkeling luchthaven GAE;  Aandeelhouderschap WMD, Onderwijs en arbeidsmarkt (muv sector HBO), TT ontwikkeling, Archiefinspectie, Duitslandagenda, Vergunningverlening / RUD, Eigenaarsrol Prolander.

Na zijn studie fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit in Leiden heeft Cees Bijl gewerkt als belastinginspecteur. Zijn politieke loopbaan begon hij als gemeenteraadslid en later als wethouder van Enkhuizen. Vervolgens was hij burgemeester van achtereenvolgens Leeuwarderadeel, Meppel en Emmen. Daarnaast was hij afgelopen vice-voorzitter van PvdA Drenthe.

Cees Bijl heeft voor de komende periode de volgende ambities: hij wil de jeugd betrekken en ze een plek en een kans geven. Hij wil sterke samenwerking zoeken met de politiek, verbinden en goede relaties leggen, want zijn motto is: je moet het verdienen.

Daarnaast heeft Cees Bijl een grote voorliefde voor voetbal. Vanaf zijn vijfde is hij fervent aanhanger van Feijenoord. Maar hij heeft ook al 15 jaar een seizoenskaart voor zijn eigen FC Emmen.