Gedeputeerde C. Bijl (PvdA)

Gedeputeerde C. (Cees) Bijl is lid van de PvdA en sinds 2016 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

 • Financiën
 • Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark
 • Duitslandagenda
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Water en waterschappen
 • Aandeelhouderschap Groningen Airport Eelde (GAE) en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
 • Gebiedsontwikkeling en ontwikkelen luchthaven GAE
 • Onderwijs (m.u.v. de sector HBO) en arbeidsmarkt
 • Archiefinspectie
 • Wonen
 • Vergunningverlening/ Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Eigenaarsrol Prolander
 • Facilitaire zaken
 • Communicatie
 • 2e waarnemer commissaris van de Koning (CvdK)