Koninklijke Erepenning voor Schaakclub Assen


Op zaterdag 20 november ontvangt de voorzitter van Schaakclub Assen de Koninklijke Erepenning uit handen van commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma. Deze Koninklijke onderscheiding wordt door Klijnsma uitgereikt vanwege het honderdjarig bestaan van de vereniging en haar betekenis voor de schaaksport in de stad.

Schaakclub Assen is opgericht in 1921 en behoort daarmee tot de oudste clubs in Noord-Nederland. Voorlopers van de Schaakclub Assen werden opgericht in respectievelijk 1902 en 1906, maar zij hielden geen stand.

Schaakclub Assen deed dat wel, al maakte het in de oorlogsjaren een moeilijke periode door, toen de Duitse bezetter het bestuur verbood om Joodse mensen toe te laten. Vanaf dat moment kwam het schaken in clubverband op een laag pitje te staan, omdat veel leden de club uit solidariteit met de Joodse medemens verlieten.

Na de oorlog is Schaakclub Assen gegroeid tot een volwaardige schaakclub met veel leden. Die leden zijn vaak vele decennia aan de club verbonden geweest, vaak tot aan hun dood.

Op dit moment telt de club 40 seniorenleden en 15 jeugdleden. Aan de basisschoolkampioenschappen die Schaakclub Assen ieder jaar organiseert, doen vaak meer dan 130 leerlingen mee.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is een jubileumboek gemaakt waarin de rijke historie van de club is vastgelegd. De presentatie krijgt extra glans door de Koninklijke onderscheiding die aan clubvoorzitter Sjoerd Homminga overhandigd wordt door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Over de Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.