Burgemeester Bouwmeester koninklijk onderscheiden


Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Per 1 oktober 2021 legt hij na zeventien jaar het burgemeesterschap van de gemeente Coevorden neer. In zijn tijd als burgemeester heeft hij een indrukwekkende lijst bestuursfuncties vervult, vooral gericht op verbinding in de grensregio. Vanwege zijn vele verdiensten voor de samenleving worden hem vanavond, in theater De Fabriek in Coevorden, door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma de versierselen, behorend bij de koninklijke onderscheiding, uitgereikt.

Naast het feit dat hij zich als burgervader zeventien jaar inspande voor Coevorden, heeft Bert Bouwmeester als bestuurder een belangrijke betekenis gehad voor het ‘in vrede samenleven’ in de grensregio. Hij wordt gezien als een unieke en ideale voorzitter, bij wie ‘verbinden’ en ‘resultaten boeken’ voorop staan. Zodoende kon hij schijnbaar moeiteloos de Europese verbinding leggen en de grensregio in woord en daad op de kaart zetten.

De heer Bouwmeester was van 1987 tot 1997 raadslid en ook wethouder in de gemeente Zaanstad. Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van de gemeente Monster. Vanwege zijn bijzondere bestuurlijke kwaliteiten, zijn grote staat van dienst en de daadkracht die hij heeft benut voor een aantal uiteenlopende maatschappelijke functies op zowel lokaal, regionaal landelijk als internationaal niveau, krijgt Bouwmeester nu deze Koninklijke onderscheiding.