Eerste exemplaar ‘Drenthe en de Eerste Wereldoorlog’ overhandigd aan Jetta Klijnsma


Namens Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) werd vanmiddag het eerste exemplaar van ‘Drenthe en de Eerste Wereldoorlog’ overhandigd aan de Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Met dit boek, dat onderdeel is van een landelijke reeks, wil SSEW de kennis over het effect dat de Eerste Wereldoorlog in onze provincie had, vergroten.

Het boek gaat over (alledaagse) gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereld Oorlog in Drenthe. Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar er gebeurde wel degelijk iets. Drenthe lag ver van de grens met België, waardoor het veilig genoeg was er vluchtelingen op te vangen (bijvoorbeeld in de kazerne in Assen en in Veenhuizen). Drenthe werd zwaar getroffen door het vorderen van de paarden die nodig waren voor het leger. De uitgestrekte heidevelden nodigden Duitse en Russische deserteurs uit om te proberen ons land binnen te komen.

De stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog heeft als doel samen met regionaal goed ingevoerde historici de gebeurtenissen van alledag voor een groter publiek toegankelijk te maken. Dat heeft geleid tot een serie stad- en provinciebundels. Dit boek is het elfde deel in een serie die de stichting  SSEW realiseert over hoe lokale bevolking in onze provincies en grote steden deze oorlog heeft ervaren.