Erepenning voor Dirk Mulder


Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork ontving bij zijn afscheidsreceptie op 20 juni 2019 de Drentse Erepenning uit handen van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Mulder kreeg de erepenning vanwege zijn buitengewone inzet voor de ontwikkeling van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Commissaris Klijnsma prijst zijn motivatie, kennis en zijn aandacht voor de totale geschiedenis van het kamp.

“Westerbork kent een complexe en gelaagde geschiedenis met verschillende bewoners. De heer Mulder wist de verhalen van de bewoners van het kamp op zorgvuldige wijze voor het voetlicht te brengen”.

Mulder was 33 jaar directeur van het Herinneringscentrum. Onder zijn leiding is de historie meer en meer zichtbaar gemaakt, door onder meer de plaatsing van een originele barak en treinwagons en het behoud van de woning van de kampcommandant. Als historicus en oud-leraar stak Mulder veel energie in het ontwikkelen van educatieve projecten. Het centrum heeft zich ontwikkeld zich tot een herinneringscentrum dat in binnen- en buitenland veel aanzien geniet. De bezoekersaantallen zijn van 40.000 in de eerste jaren gestegen tot boven de 170.000 in 2018.

Gedeputeerde staten kunnen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid de Drentse Erepenning toekennen aan mensen en organisaties die zich op algemeen erkende wijze uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Drenthe of de Drentse samenleving.