Uitreiking honderdste kwartaalblad Het Drentse Landschap


Het honderdste kwartaalblad van Het Drentse Landschap is uit! Een goede aanleiding voor kinderdirecteur Veronique om naar het provinciehuis te komen. Daar overhandigde ze de eerste exemplaren van de feestelijke jubileumeditie aan Jetta Klijnsma en Henk Jumelet.

Om het jubileum te vieren, geeft de provincie € 5000,- voor een extra editie van het kwartaalblad, helemaal voor en door kinderen.

100e kwartaalblad HDL