Lijst bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies


Overeenkomstig artikel 66 van de Provinciewet

April 2018

Mevrouw J. Klijnsma (Commissaris van de Koning)

Nevenfuncties
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

  • Lid Algemeen Bestuur

SNN

  • Voorzitter Dagelijks Bestuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

  • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
  • Bestuurslid Kraus Groeneveld Stichting
  • Lid Stuurgroep RIEC-Noord
  • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Drentse Veteranen
  • Lid Comité van Aanbeveling van De Noordelijke Haringparty
  • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peter de Grote Festival

Functies op persoonlijke titel

  • Ambassadeur Liliane Fonds
  • Ambassadeur Stichting Hartveilig Drenthe