Lijst bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies


Overeenkomstig artikel 66 van de Provinciewet

November 2018

Mevrouw J. Klijnsma (commissaris van de Koning)

Nevenfuncties
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
 • Bestuurslid Kraus Groeneveld Stichting
 • Lid Stuurgroep RIEC-Noord
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Drentse Veteranen
 • Lid Comité van Aanbeveling van De Noordelijke Haringparty
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peter de Grote Festival

Functies op persoonlijke titel

 • Ambassadeur Liliane Fonds
 • Ambassadeur Stichting Hartveilig Drenthe
 • Stichting Resto Van Harte, voorzitter van de Raad van Toezicht
 • Stichting De Dutch Don’t Dance Division, Voorzitter van het bestuur
 • Voorzitter jury Overheidsmanager van het Jaar
 • Ambassadeur Alliantie van Kracht tegen Armoede