Openstelling vacature burgemeester gemeente Coevorden


In de gemeente Coevorden is een vacature voor het ambt van burgemeester. De gemeenteraad heeft het profiel van de nieuwe burgemeester vastgesteld op 23 maart 2021. De procedure voor een door de kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 1 oktober 2021.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De brief moet voor 16 april 2021 bij de commissaris binnen zijn.

Sollicitaties moeten vergezeld gaan van een motivatiebrief en een cv (bij voorkeur met recente pasfoto). Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

De commissaris van de Koning in de provincie Drenthe

Mevrouw J. Klijnsma

t.a.v. de Kabinetschef

Postbus 122

9400 AC Assen

Onder vermelding van burgemeestersvacature Coevorden. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeesterszaken@drenthe.nl.

Het informatiepakket voor kandidaten kunt u op deze pagina vinden onder het kopje ‘documenten’, de officiële vacaturetekst op de website van de Staatscourant. De vacature staat open tot 16 april 2021. Informatie over de vacature kunt u daarnaast opvragen bij het Kabinet van de commissaris van de Koning via burgemeesterszaken@drenthe.nl