Openstelling vacature burgemeester gemeente De Wolden


In de gemeente De Wolden is een vacature voor het ambt van burgemeester. De gemeenteraad heeft het profiel van de nieuwe burgemeester vastgesteld op 3 juni 2021. De procedure voor een door de kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 1 februari 2022.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De brief moet vóór 28 juni 2021 bij de commissaris binnen zijn.

Sollicitaties moeten vergezeld gaan van een motivatiebrief en een cv (bij voorkeur met recente pasfoto).

Per voorkeur worden de brieven verstuurd naar het volgende e-mailadres: burgemeesterszaken@drenthe.nl

Sollicitatiebrieven kunnen ook per post gestuurd worden naar:

De commissaris van de Koning in de provincie Drenthe

Mevrouw J. Klijnsma

t.a.v. de Kabinetschef

Postbus 122

9400 AC Assen

Onder vermelding van burgemeestersvacature De Wolden. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Het informatiepakket voor kandidaten kunt u op deze pagina vinden onder het kopje ‘documenten’, de officiële vacaturetekst op de website van de Staatscourant. De vacature staat open tot 28 juni 2021. Informatie over de vacature kunt u daarnaast opvragen bij het Kabinet van de commissaris van de Koning via burgemeesterszaken@drenthe.nl