Stad en platteland: ambitie


Drenthe heeft en geeft ruimte! Onze provincie biedt een rijk palet aan natuur, landbouw, dorpen, steden, bedrijvigheid en voorzieningen. Het inrichten van onze Drentse leefomgeving doen we samen met partners en inwoners. Met oog voor mens, dier, landschap en cultuurhistorie. Ruimte bieden en richting geven is ons uitgangspunt, in lijn met de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Dit in het licht van onafwendbare uitdagingen.

Denk aan de gevolgen van de klimaatveranderingen en de overstap naar een duurzame energievoorziening. En tegelijkertijd de noodzaak voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en versterking van onze biodiversiteit. Dat vraagt balans, keuzes en slimme combinaties.

We bevorderen vanuit regionaal belang sterke steden en een vitaal platteland. Steden zijn in toenemende mate de verzorgingsplaatsen van de provincie. Vanwege de concentratie van gezondheidszorg, onderwijs, sport, winkelcentra, arbeidsplaatsen en evenementen. De HEMA­gemeenten zijn daarin van belang, ieder met het eigen verzorgingsgebied: Assen (Noord­ Drenthe), Hoogeveen/Meppel (Zuidwest­ Drenthe) en Emmen (Zuidoost ­Drenthe). De leefbaarheid in dorpen is even belangrijk, met basisvoorzieningen die voldoende op peil blijven, goede bereikbaarheid, culturele initiatieven en een betaalbaar en aantrekkelijk woningaanbod. Wonen is voor onze inwoners belangrijk. Wij willen toekomstbestendige woningen voor jong én oud. Toekomstbestendig betekent duurzaam, betaalbaar en passend bij de woonwens. We zetten ons actief in om jongeren te binden aan Drenthe.

We kijken hoe we verschillende functies als natuur en biodiversiteit, duurzame landbouw, water, vrijetijds­economie, energie en klimaat slim kunnen combineren. Bij het realiseren van natuurdoelen voeren we bestaande afspraken uit. De landbouw blijft voor Drenthe belangrijk in het kader van landschap, werkgelegenheid en (voedsel)productie.

De nieuwe Omgevingswet willen we goed voorbereid uitvoeren samen met gemeenten. Samen met hen hebben we oog voor een goede borging van de belangen van onze inwoners.