Regionale economie en werkgelegenheid: ambitie


Drenthe is gastvrij voor bedrijven en geeft iedereen de kans zijn of haar talenten te ontplooien. We streven naar duurzame groei. We willen in de Drentse economie het verschil maken. We maken ons hard voor onderwijs en werkgelegenheid. In Drenthe geven we ruimte en denken we in mogelijkheden!

Er is veel gaande: robotisering, digitalisering, verduurzaming en andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Dat vraagt slimme oplossingen, innovatief vermogen en een digitaal vaardig en actief bedrijfsleven. We zetten in op een bloeiend MKB, de basis van de Drentse economie.

Samen met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven werken we aan oplossingen op de arbeidsmarkt. De inhoud van beroepen verandert. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van werknemers en onderwijs dat daar passend op inspeelt. Waar werk verandert, zetten we de gevolgen samen met onderwijs en bedrijfsleven actief om in kansen. Een leven lang leren staat centraal.

Trots zijn we op de Drentse bedrijven, onder andere op de bedrijven die vooroplopen in de circulaire economie. Op het chemiecluster in Zuidoost-Drenthe als kennisknooppunt voor innovatie en toegepast onderzoek in (bio) plastics en vezelchemie. En op energieke ondernemers, bijvoorbeeld van de Ondernemersfabriek, de Drone Hub en bij Proefboerderij ’t Kompas. Wij juichen innovaties en co­creatie toe en zien daarin voor onszelf een stimulerende en verbindende rol.