Mobiliteit en bereikbaarheid: ambitie


De provincie Drenthe moet in alle opzichten optimaal bereikbaar zijn. Dat brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. We bieden inwoners en bezoekers van Drenthe de mogelijkheden om economische, sociale en sportieve activiteiten te ondernemen. Een goede bereikbaarheid van werk en voorzieningen als zorg, onderwijs, culturele instellingen en sportverenigingen, vinden we voor de leefbaarheid van groot belang. Drenthe moet een aantrekkelijke vestigingsplek voor bedrijven zijn en blijven.

Wij investeren daarom stevig in bereikbaarheid op alle fronten: auto, fiets, trein, boot en (alternatief) openbaar vervoer. We blijven ons inzetten voor Drenthe als dé fietsprovincie. We stimuleren fietsgebruik. De fiets heeft en houdt een prominente plek in Drenthe. Hierbij leggen we ook verbanden met het Nationaal Preventieakkoord en het toekomstig Klimaatakkoord.

Met medeoverheden, (maatschappelijke) organisaties en inwoners streven we naar een optimale invulling van de Drentse vervoersvraag. Met oog voor de verschillen tussen de steden en het landelijk gebied, en tussen grote en kleine vervoersstromen. Het doel blijft een veilig en goed bereikbaar Drenthe. Groningen Airport Eelde (GAE) is onderdeel van de Drentse infrastructuur en van belang voor het vestigingsklimaat.

Er is een goede balans tussen mobiliteit en leefomgeving. We benutten kansen om het verkeer slim en schoon te maken. We experimenteren met innovatieve, duurzame oplossingen en nieuwe technologie. Samen met onze partners werken we aan verkeersveiligheid: samen richting nul verkeersslachtoffers!