Levendig en sociaal: ambitie


Drenthe is levendig en veelzijdig. Er heerst gemeenschapszin en naoberschap. Onze steden kennen een rijk aanbod aan voorzieningen in zorg, onderwijs, sport en cultuur. Daarmee profileren zij zich ook. Zij vervullen een belangrijke rol voor vitale dorpen. Vanuit de dorpen zijn de voorzieningen goed bereikbaar. De provincie is een actieve en integrale gesprekspartner.

In Drenthe zijn veel vrijwilligers actief met initiatieven van onderop. Ook op andere manieren zetten mensen zich vrijwillig in voor de samenleving. We waarderen dit zeer en stimuleren het vergroten van leefbaarheid en dynamiek. We gaan voor een inclusieve samenleving en zijn als eerste regenboogprovincie van Nederland gastvrij en uitnodigend.

Sport en (volks)cultuur geven het leven in Drenthe mede kleur. Sport en bewegen zijn belangrijk voor gezond­ heid, geest en gemeenschapszin. Ook zijn goede sportvoorzieningen en een florerend cultuuraanbod belang­ rijk als aanjager van de regionale economie, als vestigingsfactor voor toekomstige Drenten en voor toerisme. We zijn trots op de vele parels in Drenthe zoals de TT, de Koloniën van Weldadigheid, De Hondsrug UNESCO Global Geopark en het Drents Museum.