Klimaat en energie: ambitie


Ook voor de komende generaties willen we een mooi en leefbaar Drenthe. Daarom zijn wij ambitieus in de doelen voor de energietransitie. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. Draagvlak en een eerlijke verdeling van lusten en lasten is voor ons van groot belang.

Draagvlak begint met een eenduidig verhaal over het hoe en waarom van de energietransitie. Samen met gemeenten en hun inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers maken we een Regionale Energie Strategie (RES). Deze RES zal een belangrijk instrument worden voor het, op een haalbare en betaalbare manier, samen met inwoners, realiseren van onze gezamenlijke doelen. Tweejaarlijks evalueren we de stand van zaken van de energietransitie.

Er zijn twee belangrijke landelijke klimaatafspraken. De eerste landelijke afspraak is dat we in 2050 een reductie van de CO2­-uitstoot realiseren van 80 tot 95% ten opzichte van 1990. De tweede afspraak is dat we in 2030 naar 49% reductie gaan ten opzichte van 1990. We werken in stappen naar dit doel toe. Voor de energievoorziening betekent dit dat het aandeel hernieuwbare energie in 2030 op 40% ligt en dat in Drenthe in 2050 100% van het energiegebruik hernieuwbaar is.

Voor woningen is ons uitgangspunt dat de transitie woonlastenneutraal is. Waar dit in financiering problemen geeft, onderzoeken we in welke vorm we dit kunnen ondersteunen.

We zien de provincie als een proeftuin voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Initiatieven steunen we, oplossingen faciliteren we.