Drenthe, mooi voor elkaar! - visie


Denkend aan Drenthe zien wij een provincie waar de mensen centraal staan. Waar telt wat ze zeggen en waar ruimte is voor verschil- lende meningen. Het verbinden van alle geluiden uit het veelkleurige palet dat de Drentse samenleving is, vormt voor ons – PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie – de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met de Drenten. Voor elkaar en met elkaar.

In de gastvrije Drentse samenleving die wij voor ogen hebben, zijn de basisvoorzieningen voor elke inwoner op orde. Belemmeringen om ‘mee te doen’ pakken we aan, waarbij we toegankelijkheid in de breedste zin van het woord vertalen.

In Drenthe zijn we gewend naar elkaar om te zien. De generaties dragen dat aan elkaar over. Wij willen de verschillende generaties blijven binden aan Drenthe. ‘Je bent jong en je wilt wat’, kan bij ons op verschillende manieren worden ingevuld, laat de creativiteit maar stromen! In alle fasen van het leven biedt Drenthe een passend thuis, waardig oud worden hoort óók bij een inclusieve samenleving.

Denkend aan Drenthe zien we een veelkleurig landschap dat in de loop der eeuwen grotendeels door de mensen is gemaakt.

Deze landschappen zijn het prachtige werkterrein van onze agrariërs, de natuur biedt onze inwoners en bezoekers van de provincie volop rust en ruimte. Vitale dorpen en sterke steden bieden plek aan onze huizen en banen.

Een dak boven je hoofd dat betaalbaar is en een baan met een fatsoenlijk salaris zijn de zekerheden waarop veel mensen in Drenthe hun leven inrichten. Wonen, werk en welzijn (onderwijs en zorg) zijn kernbegrippen in onze samenleving. Wij zien het als onze opgave om dat goed voor elkaar te krijgen. Daarbij bieden we de ruimte om te ondernemen of nieuwe initiatieven te ontplooien. Een sterke Drentse economie is daarvoor belangrijk.

De balans tussen het verschillende gebruik van de ruimte is in Drenthe altijd aardig gelukt en dat inspireert ons voor de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Denkend aan Drenthe zien wij veel mogelijkheden en (letterlijk) ruimte voor evenementen, sport en cultuur. De gemeenschapszin en vele vrijwilligers maken dit mogelijk en laten Drenthe bruisen. Zoals gezegd is Drenthe een veelkleurig palet. Waar de één veel ruimte vraagt van de overheid, vraagt de ander juist om ingrijpen. Sommigen willen het avontuur van het ondernemen, anderen de zekerheid van een baan. Er zijn verschillen in talenten en interesses. De waardering voor de werking van de democratie is ook niet altijd gelijk. Maar allemaal willen we uiteindelijk een Drenthe waarin het prettig wonen, werken en leven is.

Aan ons de taak om een goede balans te vinden en de juiste verbindingen te leggen. Met andere woorden: om Drenthe mooi voor elkaar te krijgen. We faciliteren nieuwe initiatieven en stimuleren dat iedereen daarvan kan profiteren. We willen resultaten behalen waar de hele Drentse samenleving wat aan heeft. Dat vraagt om een constructieve samenwerking en creatieve verbinding tussen samenleving en politiek. Een verbinding geïnspireerd door het verleden, via de realiteit van het heden naar de toekomst van onze kleinkinderen.

Wij nodigen iedereen van harte uit om daaraan mee te doen en invulling te geven aan onze mooie provincie.

Drenthe, mooi voor elkaar!

Foto onderhandelaars coalitieakkoord: Bernadette van den Berg, Cees Bijl (formateur), Bart van Dekken, Willemien Meeuwissen, Klaas Smid (onafhankelijk voorzitter), Hans Kuipers, Henk Brink, Henk Jumelet, Henk Nijmeijer, Hendrikus Loof, Janny Roggen en Tjisse Stelpstra.