Voortgangsrapportage Europa


Hiernaast kunt u de Rapportage Europese projecten downloaden. U heeft verzocht meer inhoudelijk inzicht te geven in de projecten die wij met Drentse en Europese middelen financieren. In de jaarrekening 2018 vindt u de financiële verantwoording. In deze rapportage laten wij zien welke projecten er zijn gestart, welke projecten er lopen en wat deze projecten gebruiken aan subsidie. Dat doen we per Europees Fonds. De fondsen hebben allemaal een eigen werkwijze en nog belangrijker, ze dienen een eigen doel.

Wij willen optimaal en op een strategische manier gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken. De Europese Commissie stelt voor de programmaperiode 2014 - 2020 vele miljarden aan Europese middelen beschikbaar om de doelstellingen die staan beschreven in de Europa 2020 strategie te verwezenlijken.