Voorjaarsnota 2018: Op koers in Drenthe


‘Eerlijker beeld in meerjarenramingen’

Mede dankzij de zich herstellende economie, de toegenomen werkgelegenheid en het aantrekken van investeringen in dorpen en steden, ontwikkelt Drenthe zich goed. Dat constateert het college van gedeputeerde staten in de Voorjaarsnota 2018. Een groot deel van de plannen die in het coalitieakkoord 2015-2019 zijn verwoord, is inmiddels gerealiseerd of in uitvoering. Daarmee ligt ook de provincie keurig op koers.

In de afgelopen jaren stonden de Voorjaarsnota’s vooral in het teken van extra investeringen in Drenthe. De daartoe in het leven geroepen Investeringsagenda bleek een prima instrument om op allerlei gebieden ook andere partijen te stimuleren om Drenthe mooier en beter te maken. Het college van GS zal ook het komend jaar voortgaan op deze ingeslagen weg en zich blijven richten op de speerpunten Samenwerkend, Economisch, Bereikbaar, Ruimtelijk en Energiek Drenthe.

Gedeputeerde Staten stellen nadrukkelijk dat ze kansen zoals het WK-wielrennen 2020 en mogelijk Formule I-races in Assen niet laten lopen. Maar nieuwe, grote investeringen doet het college niet.

Meerjarenramingen structureler

De belangrijkste boodschap van deze laatste Voorjaarsnota in deze periode is dat er een gedegen analyse is gemaakt van het realiteitsgehalte van de meerjarenramingen. Tot nu toe werden in die ramingen veel begrotingsposten na 2019 op nul gezet. Het college is van mening dat dit op een aantal onderdelen geen eerlijk beeld is. Structurele uitgaven waarvan de verwachting is dat ze in de komende jaren, ongeacht nieuw collegebeleid,  gewoon doorlopen, zijn nu meerjarig ingevuld. Daarbij is het uitgangspunt wel geweest om zoveel mogelijk vrije investeringsruimte voor het volgende college te behouden.

De Voorjaarsnota 2018 zal inhoudelijk worden besproken tijdens de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op woensdag 23 mei. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in de statenvergadering van 6 juni de Voorjaarsnota vast zullen stellen.