Jaarstukken 2017


Boekjaar 2017 positief afgesloten- Toevoeging aan algemene reserve

De provincie Drenthe heeft het afgelopen jaar afgesloten met een positief resultaat van 3,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2017, die vandaag naar Provinciale Staten zijn verzonden.

Na verrekening van alle afwijkingen op de oorspronkelijke begroting kan de algemene reserve met 3,3 miljoen euro worden aangevuld. De accountant heeft goedkeuring verleend aan de financiële verantwoording over 2017.

In bestuurlijk opzicht is 2017 met recht een bijzonder jaar te noemen, met het afscheid van Jacques Tichelaar, de waarneming van Jozias van Aartsen en de benoeming van de Jetta Klijnsma als commissaris van de Koning. De bestuurlijke wisselingen hebben het college van GS er niet van weerhouden om, samen met maatschappelijke partners en andere overheden, maximale inspanning te plegen om Drenthe elke dag een klein stukje beter en mooier te maken. Met bijvoorbeeld de Drentse Ambassade in Den Haag, het landelijke IPO-congres in Emmen en de geïntensiveerde lobby richting het nieuwe kabinet presenteerde Drenthe zich daarbij nadrukkelijk ook aan de buitenwereld.

De Investeringsagenda bleek ook in 2017 een belangrijk instrument om, samen met partners zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisatie, mooie projecten aan te jagen en tot uitvoer te brengen.

Provinciale Staten zullen de jaarstukken 2017 behandelen in de statenvergadering van 25 april 2018.